DCI – CLOPIDOGREL – Nom commercial – CLOPIX Comp Pell 75 mg Bt 90 – Medicaments